EJČF - Novinky a informace

Ohlášen objev pentakvarku na LHC!

Pentakvark
Vznik pentakvarku z Lambda B hadronu.

Dnes, 14.7.2015, CERN (Evropská laboratoř pro jaderný výzkum) vydal tiskovou zprávu o objevení pentakvarku, zcela nové částice, na experimentu LHCb, který je součástí urychlovače LHC.

 

 

 

Pentakvark je hypotetická částice složená ze čtyř kvarků a jednoho antikvarku, která byla předpovězena fyzikem Michałem Praszałowiczem v roce 1987. Dosud jsme experimentálně pozorovali jen tzv. mezony, obsahující jeden kvark a jeden antikvark (např. piony, kaony, J/ψ) a baryony, obsahující tři kvarky (např. protony, neutrony, Lambda mezony). Pentakvarky tedy představují zcela nový druh částic (více např. na https://en.wikipedia.org/wiki/Pentaquark).

Experimentálně byly pozorované dva stavy nové částice nesoucí označení Pc(4450)+ a Pc(4380)+, kde číslo v závorkách znamená hmotnost v MeV. Tyto částice byly pozorovány v rozpadech Λb (Lambda B) částicích, která se rozpadají na tři produkty - J/ψ, proton a nabitý kaon. Měřením hmotnostního spektra J/ψ byly objeveny dva intermediální stavy, které byly identifikovány právě jako pentakvarky. Pentakvarky Pc se skládají ze dvou up kvarků, jednoho down kvarku, jednoho půvabného (c kvark) a jedno anti-půvabného kvarku.

V další měřeních vědci budou studovat, jak se kvarky "spojují" dohromady, aby vytvořily výše zmíněný pentakvark. V současnosti jsou dvě možnosti, jak takový pentakvark může vzniknout. Za prvé, všech těch pět kvarků jsou skutečně "svázané" do jednoho objektu, nebo za druhé, jedná se o mezon-baryonovou molekulu, kde mezon a baryon jsou slabě vázány, podobně jako protony a neutrony v jádře.

Odkaz na článek najdete na http://arxiv.org/abs/1507.03414. Více informací můžete také najít na webu experimentu LHCb http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/Welcome.html#Penta.

 

Vizualice události v experimentu LHCb
Vizualice události v experimentu LHCb

 

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me